Bánh Burger (Burgers)

Bánh mì burger bò

Beef burger

Boeuf hamburger

Bánh mì burger bò, nhahangphap.com

Bánh mì burger gà

Chicken burger

Au poulet

Bánh mì burger gà, nhahangphap.com

Bánh mì burger cá ngừ

Tuna burger

Au thon

Bánh mì burger cá ngừ, nhahangphap.com

Liên hệ đặt bàn tại Restaurant à Paris: