Thức uống (Drinks)

Trà chanh túi lọc

Lemon tea

Thé au citronTrà chanh túi lọc, nhahangphap.com

Trà gừng túi lọc

Ginger ter

Thé au gingembre

Trà gừng túi lọc, nhahangphap.com

Trà cam túi lọc

Orange tea

Thé à l’orange

Trà cam túi lọc, nhahangphap.com

Trà hoa cúc camomile túi lọc

Camomile tea

Thé à la camomile

Trà hoa cúc camomile túi lọc, nhahangphap.com

Cà phê cappuccino expresso

Cappuccino expresso

Café cappuccino

Cà phê cappuccino, nhahangphap.com

Cà phê sữa

Milk coffee

Café au lait

Cà phê Macha

Matcha coffee

Café matcha

Cà phê Macha, nhahangphap.com

Cà phê sữa Việt Nam

Vietnamese coffee 3 in 1

Café au lait Vietnamien 3 in 1

Cà phê sữa Việt Nam, nhahangphap.com

Chocolate

Nesquik chocolate

Nesquik chocolat

 

Chocolate, nhahangphap.com

Liên hệ đặt bàn: