Tráng miệng (Desserts)

Chuối nướng rượu Rum

Banana grilled with rhum and yorgurt

Bánh cake nho

Raisin cake

Cake au raisins

chuối nướng rượu rum, nhahangphap.com

Bánh mochi

Mochi cake

Cake au mocha

Bánh mochi, nhahangphap.com

Chocolate mousse

Chocolate mousse

Mousse au chocolat

Chocolate mousse, nhahangphap.com

Matcha mousse

Matcha mousse

Mousse au matcha

Matcha mousse, nhahangphap.com

Kem Ý

Italian ice cream

Glace Italienne

kem ý, nhahangphap.comKem rượu rum nho khô

Rhum raisins

Rhum raisins

Kem rượu rum nho khô, nhahangphap.com

Kem vanilla

Vanilla

Vanille

Kem vanilla, nhahangphap

Kem phúc bồn tử

Raspberry

Framboises

Kem phúc bồn tử, nhahangphap.com

Bánh Panna Cotta

Panna cotta

Panna cotta

Bánh Pana Cotta, nhahangphap.com